Różnice w komunikacji między kobietą a mężczyzną

 
 
Jakie-sa-roznice-miedzy-kobieta-a-mezczyzna-2.jpg


Stereotypy na temat różnic w komunikacji między płciami

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że istnieją znaczące różnice w sposobie komunikowania się mężczyzny i kobiety w związku. Wynika to z powielanych w społeczeństwie stereotypów i generalizacji. Prawdą jest jednak fakt, że pewne różnice występują. Oprócz występujących rozbieżności w komunikacji między mężczyznami a kobietami musimy wciąć pod uwagę fakt, że znaczące różnice występują między samymi kobietami i mężczyznami.


Różnice w stylu komunikacji między kobietą a mężczyzną

Zarówno mężczyźni jak i kobiety nabywają określone style komunikacyjne w procesie socjalizacji. Są to pewnego rodzaju wyuczone zachowania kulturowe przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jeśli np. jakieś zachowanie czy sposób komunikacji będzie typowy dla przedstawicieli męskiego grona to będzie ono powielane i przekazywane dalej i mężczyźni będą je używać potem na podświadomym poziomie. Jedna z teorii psychologicznych (Podejście socjolingwistyczne w kontekście analizy roli płci) mówi, że różnice w komunikacji między kobietą a mężczyzną, a podstawową barierą utrudniającą ich komunikację jest traktowanie różnic jako przeszkody lub twierdzenie że ich nie ma. Zarówno mężczyźni jak i kobiety mają swój charakterystyczny sposób wypowiadania się.

Zróżnicowania między mężczyznami i kobietami w komunikacji są spowodowane oddziaływaniem wpływu społecznego. Bardzo ważne jest by rozumieć i dostrzegać różnice w sposobie komunikacji między mężczyznami i kobietami, by uniknąć niepotrzebnych konfliktów i być w stanie lepiej wspólnie rozwiązywać problemy.


Kobiety w relacjach dążą do tworzenia więzi i bliskości, tworząc bliskie związki i interakcje najczęściej z osobami, które znają.

Mężczyźni w trakcie rozmowy dążą do podkreślania swojej siły.


Kobiety preferują zaangażowanie a mężczyźni są zorientowani na podkreślanie swojej autonomii

W efekcie wszystkich różnic staramy się oceniać siebie nawzajem poprzez swoje preferencje. Kobiety mogą wyglądać na bardziej rozmowne, dlatego że chętniej od mężczyzn prowadzą interakcję w bliskim gronie. Z kolei skoro mężczyzna czuje się pewniej w sytuacjach publicznych może być postrzegany jako bardziej dominujący od kobiety, jednocześnie oczekując tego też od innych mężczyzn. Oddziałuje wpływ społeczny.

Tak więc kobiety preferują interakcje oparte na zaangażowaniu a mężczyźni są zorientowani na podkreślenie swojej autonomii.

Jakie-sa-roznice-miedzy-kobieta-a-mezczyzna-1.jpg


Stanowczość mężczyzn i czułość kobiet

Mężczyźni są bardziej stanowczy w komunikacji, gdzie kobiety wyrażają się większą czułością w interakcji. Kobiety są bardziej elastyczne i chętniej podtrzymujące rozmowę niż mężczyźni. Mężczyźni chętniej niż kobiety dostarczają opinie, informacje lub sugestie. Czują się pewniej siebie w sytuacjach przejmowania kontroli nad rozmową, szczególnie w interakcji z kobietą. Kobiety natomiast chętniej komunikują się w pośredni niż bezpośredni sposób. Są również bardziej uczuciowe w swoich przekazach. Stosują więcej określeń w swoich komunikatach, np. zamiast powiedzieć „umyj naczynia”, powiedzą „jeśli to nie byłby dla ciebie duży problem, umyj proszę naczynia”. Kobiety w celu zaangażowania innych w rozmowę używają często krótkich pytań kończąc zdanie np. „zależy ci na mnie, prawda?”. Jest to mniej stanowczy sposób komunikacji, który służy również do zdobycia opinii na jakiś temat. Mężczyźni natomiast preferują komunikację poprzez wyrażanie swoich przekonań na dany temat, minimalizując szansę na okazanie opinii przez inne osoby.


Jak wpływ społeczny oddziałuje na kobiety i mężczyzn

Wpływ społeczny oddziałuje na mężczyzn, by byli oni pozbawieni emocji, mający kontrolę nad wszystkim, by preferowali władczy sposób komunikacji, gdzie nie ma miejsca na wątpliwości i zawahania. Wpływ społeczny kształtuje kobiety w stronę opiekuńczości i emocjonalności.

Jakie-sa-roznice-miedzy-kobieta-a-mezczyzna-6.jpgJak różnice w stylach komunikacji mogą być przyczyną konfliktu

Różnice w stylach komunikacji między kobietami a mężczyznami mogą być powodem różnych nieporozumień. Przykładem będzie, gdy kobieta pyta mężczyzny co miałby ochotę robić w walentynki a on przyzwyczajony do konkretnych odpowiedzi i działań odpowiada w sposób zwięzły i praktyczny jak wyobraża sobie ten dzień. Kobieta oczekując więcej uczucia i emocji w odpowiedzi, może odebrać jego zachowanie jako władcze i pozbawione uczuć, co z kolei dla mężczyzny jest normalne. Efektem często jest konflikt i oddalanie się partnerów od siebie.Różnice w komunikacji niewerbalnej między płciami


Kobiety używają dotyku do pokazania swojego zaangażowania emocjonalnego, jako formę bliskości i czułości, bardzo często bez wydźwięku seksualnego. Mężczyźni natomiast dużo częściej używają dotyku tylko i wyłącznie jako narzędzia do instrumentalnego dążenia do aktywności seksualnej i tylko z tym im się kojarzy. Często gdy partnerka pokazuje czułość swojemu partnerowi poprzez dotyk, nie oznacza to koniecznie że ma ochotę na seks. Mężczyzna natomiast może tak to odebrać i dążyć do aktywności seksualnej, o którą niekoniecznie partnerce chodziło. Jako, że ton głosu jest częścią komunikacji niewerbalnej, to mężczyźni częściej mówią głośniej i dosadniej od kobiet. Kobiety natomiast jako osoby o stylu komunikacyjnym bardziej angażującym innych, częściej się uśmiechają i utrzymują kontakt wzrokowy.


Podsumowując, niewątpliwie istnieją różnicę między kobietami i mężczyznami w sposobie komunikacji. Są one spowodowane różnymi czynnikami i wydawać by się mogło, że najsilniejszą przyczyną jest wpływ społeczny. Mężczyźni różnią się od kobiet w sposobie komunikowanie zarówno werbalnym jak i niewerbalnym, co często jest powodem barier komunikacyjnych i nieporozumień w bliskich związkach. Ale zarówno kobiety jak i mężczyźni mogą pracować nad lepszą komunikacją i nie powinni ograniczać się do powielanych przez społeczeństwo stereotypów, takich jak np. „Mężczyzna musi być chłodny i nieczuły” lub „Kobieta powinna podporządkowywać się swojemu mężczyźnie i być uległą”.

Wpływ społeczny i uwarunkowania kulturowe mają ogromny wpływ na to w jaki sposób się komunikujemy, ale skuteczny proces komunikacji jest umiejętnością, którą każdy z nas jest w stanie wypracować mimo silnie zakorzenionych stereotypów w społeczeństwie. Możemy rozwijać proces komunikacji ze swoim partnerem poprzez:

  • rozwój samoświadomości,

  • introspekcję, czyli wgląd w swoje emocji i myśli,

  • słuchanie swojego partnera i jego potrzeb,

  • zadawanie pytań i otwarte rozmawianie.

Różnice między płciami są i będą, ale nie oznacza to, że mimo tych różnic nie można stworzyć bliskiego związku ze zdrowymi zasadami komunikacyjnymi.

Dzięki za przeczytanie! <3

Michał

Jakie-sa-roznice-miedzy-kobieta-a-mezczyzna-8.gif