W jaki sposób komunikować się ze swoim partnerem

 
 
w jaki sposob skutecznie sie komunikowac ze swoim partnerem 1


Typy komunikatów


W komunikacji między partnerami duże znaczenie mają typy komunikatów jakich partnerzy używają, by zapobiec sytuacji gdzie druga osoba odbierze daną wiadomość jako atak.

Możemy wyróżnić komunikat typu TY i komunikat typu JA.Komunikacja nastawiona na konflikt


Komunikat typu TY koncentruje się na drugiej osobie. Komunikując się w ten sposób partner oskarża, ocenia i etykietuje drugą osobę np. „Jesteś niedojrzałym zapatrzonym w siebie egoistą. Myślisz tylko o sobie. Nigdy nie liczysz się z moimi uczuciami”. Komunikowaniem się komunikatem typu TY może szybko z oceniania przerodzić się w kłótnię i nie prowadzi do rozwiązania konfliktu, wręcz przeciwnie, wzmaga go jeszcze bardziej. Komunikat typu JA mówi o tym jak osoba czuję się z zachowaniem czy działaniem, które na nią wpłynęło, np. „Kiedy nie odbierasz przez dłuższy czas telefonu ode mnie to martwię się o Ciebie i czuję się przytłoczony cały dzień nie mogąc się na niczym skupić.”

jak sie skutecznie komunikowac w zwiazku z partnerem 2Komunikacja nastawiona na rozwiązanie problemuKomunikat typu JA jest nastawiony na rozwiązanie problemu. Nie ocenia i nie etykietuje tak jak komunikat typu TY. Pozwala wyrazić swoje uczucia i emocje w stosunku do drugiej osoby zachowując swoje poczucie wartości, nie godząc jednocześnie w poczucie wartości partnera. W momencie używania komunikatu typu JA problem zostaje nazwany i opisany co otwiera pole do dyskusji, a nie do kłótni.

By zbudować dobry komunikat typu JA ważne jest by wiedzieć jak to zrobić. W tym celu komunikat ten został zbudowany na podstawie następujących kroków:

  1. Opisanie swoich uczuć

  2. Nazwanie konkretnego zachowania partnera

  3. Opisanie jak to zachowania wpływa na osobę, jakie są konsekwencje

  4. Opisanie swoich potrzeb, czego oczekujesz

  5. W przypadku braku zmiany opisanie ewentualnych konsekwencji

Możemy to łatwo zawrzeć trzymając następującą konstrukcję zdania:

“Czuję…(wyrażanie swoich uczuć)”

“Kiedy Ty…(opis problemu na podstawie faktów)”

“I jest mi wtedy…(źle, przykro)

“Chcę…(zakomunikowanie partnerowi swoich oczekiwań i potrzeb)


Przykładem dobrze zbudowanego komunikatu typu JA na podstawie wyżej przedstawionej konstrukcji będzie np.

„Czuję się naprawdę samotny i odrzucony, kiedy ty wolisz spędzać większość czasu z kolegami, beze mnie. Jest mi wtedy przykro. Chcę żebyś poświęcała mi więcej czasu albo zabierała mnie ze sobą.”

jak sie skutecznie komunikowac w zwiazku z partnerem 3


Używanie komunikatu JA daje nam okazję zrozumieć lepiej siebie i drugą osobę. Świadomość swojego partnera, jego uczuć, potrzeb i samoświadomość siebie jest kluczowym elementem w skutecznej komunikacji w bliskim związku. To narzędzie daje nam taką możliwość bez ranienia i oceniania drugiej osoby, dając możliwość rozwiązania problemu i zmiany zachowania. Komunikat JA można stosować zarówno w celu rozwiązania sytuacji konfliktowych jak i w celu docenienia i pochwalenia drugiej osoby.

Niepełny przekaz jest często przyczyną braku zaufania i konfliktu w związku partnerskim. Partnerzy często wiedzą co czują w stosunku do zachowania drugiej osoby i pragną zmiany, ale nie umieją tego zakomunikować w konstruktywny sposób. Dopóki nie nauczą się tworzyć pełnych komunikatów to partner nie dowie się o uczuciach drugiej osoby. Ludzie często uciekają od rozwiązywania problemów uciekając w konflikt lub przelewanie w destrukcyjny sposób złości i frustracji na partnera. Przelewanie złości na partnera zabija bliskość. Zamiast budzić pozytywne uczucia u partnera, tworzy frustrację i chęć ucieczki. Dlatego tak ważne dla bliskości partnerów jest budowanie konstruktywnego, pełnego komunikatu.
Najważniejsze czynniki w dobrej komunikacji z Twoim partneremPodsumowując, wyrażając siebie partnerzy powinni pamiętać o komunikacji na czterech płaszczyznach:

  1. Obserwacja

  2. Myśli

  3. Uczucia

  4. Potrzeby

Gdy partner dzieli się obserwacją to mówi bez spekulacji o tym, co widzi i co odbierają jego zmysły. Myśli partnera to pewnego rodzaju wnioski wyciągnięte na podstawie jego obserwacji, opinie lub przekonania. Wyrażanie uczuć to kluczowy element do zakomunikowania partnerowi tego jak się z czymś czuje. Nasze potrzeby i mówienie o nich to początek do zmiany, bez tego partner może nigdy się nie dowiedzieć i nie domyśleć o potrzebach drugiej osoby.Dziękuję za przeczytanie <3

Michał

jak sie skutecznie komunikowac w zwiazku z partnerem 4