Co robią pary, które nadają na tych samych falach

 
 
Fotograf-ślubny-Kraków-MMB-14.jpg


Wiele badań A. i B. Pease potwierdzają, że ludzie którzy odczuwają do siebie pozytywne emocje i nadają na podobnych falach zaczynają dopasowywać się do siebie pod względem mowy ciała i mimiki twarzy. W sytuacji związku partnerskiego, partnerzy często odzwierciedlają podświadomie swoje zachowania, teksty, sposoby wypowiadania się, gestów czy wspólnych nawyków. Dzieje się tak za sprawą więzi która ich łączy. Im większa więź i sympatia łączy dwie osoby, tym większe prawdopodobieństwo, że zaczną wzajemnie się odzwierciedlać.

Odzwierciedlenie inaczej zwane „mirroring-iem” jest podświadomym procesem przyjmowania określonych póz, sposobu zachowania i mowy ciała innej osoby lub osób, z którymi przebywamy. Jest to głęboko zakorzeniona w naszych mózgach potrzeba współpracy z innymi ludźmi. Poprzez odzwierciedlanie innych odczuwamy komfort psychiczny z faktu przebywania w społeczeństwie.Różnice między kobietami a mężczyznami w odzwierciedlaniu


Geoffrey Beattie badał różnice w odzwierciedlenie między kobietą a mężczyzną. Jego badania przyniosły rezultat, że kobiety czterokrotnie częściej odzwierciedlają zachowania innych kobiet, niż mężczyźni innych mężczyzn.

Jego wnioski doprowadziły również do konkluzji, że kobiety również częściej odzwierciedlają zachowań mężczyzn niż odwrotnie. Sytuacja się wyrównuje podczas zalotów. Przyczyny wielu sporów i kłótni między partnerami w związku sprowadzają się do zarzutów wobec partnera, że nie umie słuchać a do partnerki, że wyolbrzymia lub tworzy zbędne problemy. Przyczyna tych sporów często leży w różnicach w budowie ich mózgów.


Kobiety lepiej czytają emocje, w tym kłamstwo

Kobiety są genetycznie przystosowane do lepszego dostrzegania emocji i uczuć innych osób, również kłamstwo. Mózg mężczyzny natomiast nie jest przystosowany do odczytywania drobnych szczegółów mowy ciała innych, dlatego mężczyzna tym samym może nie spostrzegać rozbieżności w odzwierciedlaniu. Mózg kobiety naturalnie jest zaprogramowany do odzwierciedlania, dlatego z reguły są lepszymi słuchaczkami, mają więcej empatii i osoba obserwująca dwie rozmawiające kobiety z boku może odnieść wrażenie, że łączy je jedna historia.Co jest dla kobiety najważniejsze podczas komunikacji

Dla odczytania przez kobiety przekazu największy wpływ wywiera ton rozmówcy, a stan emocjonalny odczytują z mowy ciała. Dlatego podczas sprzeczki partnerów, mimo że werbalny przekaz partnera nie ma złego przekazu, to jego podniesiony ton głosu sprawia, że partnerka odczytuje jego przekaz jako agresywny i nie zwraca uwagę w ogóle na jego słowa, mimo że mogą być wartościowe i nie prowokować. Znający tą zależność mężczyzna, by rozwiązać konflikt lub zapobiec takiej sytuacji może skupić się bardziej na swoim tonie głosu, który w połączeniu z otwartą, spokojną w gestykulacji mową ciała może od razu uspokoić partnerkę i przynieść zamierzony efekt.

Fotograf-ślubny-Kraków-MBB-15.jpg


Co mężczyzna może zrobić podczas rozmowy, by zostać odebrany przez kobietę jako bardziej inteligentny, atrakcyjny i opiekuńczy

Badania również potwierdzają, że mężczyzna który odzwierciedla mimikę twarzy kobiety podczas słuchania, gdy ona mówi, zostanie odebrany przez kobietę jako bardziej inteligentnego, atrakcyjnego i opiekuńczego. Mężczyźni są naturalnie zaprogramowani by ukrywać swoje emocje. Przyczynił się do tego rozwój ewolucyjny, by uchronić się przed atakami obcych, stwarzając wrażenie, że potrafią panować nad sytuacją i swoimi uczuciami. Dlatego też większość mężczyzn gdy słucha przybiera kamienną twarz.Mężczyźni odczuwają tak samo silne emocje jak kobiety

Badania tomografią mózgu pokazują jednak, że mężczyźni odczuwają tak samo silne emocje jak i kobiety. Różnica tylko jest taka, że skuteczniej i częściej po prostu maskują je publicznie. Odzwierciedlenie to jeden ze sposób, który wysyła rozmówcy sygnał, iż zgadzamy się z jego poglądami. Tak więc przyjmując podobną pozycję, sposób mówienia, poruszania się, gestykulacji czy mimiki twarzy dajemy znać drugiej osobie, że jesteśmy zaangażowani w rozmowę z nią i popieramy to co mówi. Cały ten proces w większości przypadków odbywa się podświadomie i będzie się odbywał tak długo jak osoby będą się ze sobą zgadzały. Prawdą jest, że im większa zażyłość między rozmówcami tym większy i częstszy poziom ich odzwierciedlenia. Dlatego też synchronizację zachowań możemy najczęściej zaobserwować wśród przyjaciół czy też partnerów.

Dlaczego ludzie w związku mówią w podobny sposób

Dostrajanie głosu partnerów to kolejny czynnik odzwierciedlenia w relacji. Im dłużej dwie osoby ze sobą rozmawiają tym bardziej można spostrzec, że osoby te zaczynają mówić w podobny sposób, z podobną intonacją i tempem mówienia. Badania potwierdzają, że jeżeli chcemy nawiązać z kimś lepszy kontakt to powinniśmy dopasować tempo mówienia do drugiej osoby lub mówić nieco wolniej. Jest to wynikiem szybkości przyswajanych informacji przez mózg, gdzie mówiąc w podobnym rytmie do partnera, wysyłamy sygnał, że „nadajemy na tych samych falach”.

Odzwierciedlanie jest świetnym sposobem, by zdobyć kogoś zaufanie i poczucie sympatii. Celowe (ale nie natarczywe, bo możemy zostać źle odebrani) odzwierciedlanie mowy ciała drugiej osoby, szczególnie pozytywnych, otwartych gestów sprawi, że osoby zaczną lepiej się komunikować i czuć w swoim towarzystwie. Obserwacja zjawiska odzwierciedlenia partnerów w związku, może nam dać obraz, kto w tym związku jest osobą dominującą a kto uległą i podążającą za partnerem. Gdy widzimy gdy jeden z partnerów wykonuje jakiś określony gest a drugi podąża za nim i wykuje ten sam gest to osoba druga jest osobą podążającą i bardziej uległą w związku.


Podsumowując, odzwierciedlenie jest bardzo skutecznym sposobem na zyskanie akceptacji i sympatii drugiej osoby. Stosujemy je natomiast tylko wśród osób do których czujemy zaufanie i pozytywne emocje. Dostrajając swój głos, sposób i tempo mówienia, gesty i mowę ciała do drugiej osoby (w tym swojego partnera) zacznie ona nas podświadomie bardziej lubić i mieć ochotę z nami przebywać. Przyczyną tą jest fakt, iż widzi w nas swoje własne odbicie. Główną zasadą w tym przypadku w budowaniu dobrej relacji, jest odzwierciedlanie tylko pozytywnych gestów i sygnałów, nigdy negatywnych i zamkniętych.


Dzięki za przeczytanie!

Michał